Blog

Thumbnail van nieuwsbericht

Prinsjesdag 2023: Het Belang van een Gezonde Woningmarkt

In de Troonrede van Prinsjesdag 2023 benadrukte Koning Willem-Alexander het cruciale belang van een gezonde woningmarkt voor de Nederlandse samenleving. Het demissionair kabinet en de volksvertegenwoordiging erkennen de verantwoordelijkheid om te werken aan beleidsterreinen die alle burgers raken, met speciale aandacht voor het bouwen van voldoende betaalbare woningen.

Thumbnail van nieuwsbericht

NEN-2580: de standaard voor nauwkeurige woningoppervlakten

Als makelaar spelen we een cruciale rol in het proces van woningtransacties. Potentiële kopers en verkopers vertrouwen op onze expertise om weloverwogen beslissingen te nemen. Een van de meest essentiële aspecten van dit proces is het duidelijk weergeven van de oppervlakte van een woning. In deze blog bespreken we kort de verschillende oppervlakten.

Thumbnail van nieuwsbericht

Eenvoudiger delen van woonruimte in Utrecht vanaf juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt het delen van woonruimte in Utrecht makkelijker. Het college heeft besloten dat maximaal drie personen zonder vergunning een woonruimte mogen delen. Voorheen was een vergunning vereist bij drie personen. Deze maatregel is onderdeel van de huisvestingsverordening die het college ter besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het is een stap om bestaande woonruimte beter te benutten en komt overeen met de afspraken in het coalitieakkoord.

Thumbnail van nieuwsbericht

WOZ-waarde 2023 Utrecht en omgeving

De nieuwe WOZ-waarde 2023 van je woning is net bekend geworden. Wij vertellen jou graag over de WOZ-waarde, waar deze voor gebruikt wordt, hoe deze wordt vastgesteld, hoe je bezwaar kunt maken en wat onze verwachting is voor 2024.