Privacyverklaring Wij Makelaardij:

In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe Wij Makelaardij omgaat met jouw gegevens.

 

 1. Reikwijdte
  1. Tot de dienstverlening van Wij makelaardij behoort: verkoop, verhuur, taxatie van jouw woning of van jouw woning voor iemand anders, aankoop van een woning, bezoek aan ons kantoor, je stuurt ons een email, je laat je gegevens achter op onze website, per telefoon en/of andere vorm.
  2. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om de afspraken met je na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken.
  3. Wij Makelaardij is gevestigd in Utrecht aan de Antonius Matthaeuslaan 19 en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 30216129.
  4. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.
  5. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan mag je alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien jouw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens jou toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien je minderjarig bent, verzoeken wij je geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.
 1. Je verkoopt of verhuurd een woning via Wij Makelaardij, wij bewaren van jou de volgende gegevens:
  1. Voornamen, achternaam, geb. datum, geb. plaats, geslacht, huwelijkse staat, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij schermen wij jouw pasfoto en burgerservice nummer af), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs, uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
  2. De omschrijving en kenmerken van jouw te verkopen of te verhuren woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  3. Reden van verkoop (of verhuur), datum van aanmelding, periode dat de woning te koop heeft gestaan, reden van eventuele intrekking van de opdracht, transactie gegevens
  4. Overige informatie die je in kader van verkoop of verhuur aan ons verstrekt.
 1. Je zoekt met Wij Makelaardij naar een koop en/of huurwoning, wij bewaren van jou de volgende gegevens:
  1. Voornamen, achternaam, geb. datum, geb. plaats, geslacht, huwelijkse staat, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij schermen wij jouw pasfoto en burgerservice nummer af), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs , uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
  2. In kader van een huur transactie bewaren wij inkomsten gegevens zoals loonstroken, jaarrekening (indien client ondernemer is) en degelijke.
  3. De omschrijving en kenmerken van de woning die jij zoekt inclusief de wijken en/of buurten.
  4. Als je de woning hebt aangekocht of hebt gevonden voor de huur bewaren wij: De omschrijving en kenmerken van de door jouw gekochte of gehuurde woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  5. Overige informatie die je in kader van koop of huur aan ons verstrekt.
 1. Je koop of huurt een woning die Wij Makelaardij in de verkoop of verhuur heeft, wij bewaren van jou de volgende gegevens:
  1. Voornamen, achternaam, geb. datum, geb. plaats, geslacht, huwelijkse staat, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij schermen wij jouw pasfoto en burgerservice nummer af), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs , uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
  2. In kader van een huur transactie bewaren wij inkomsten gegevens zoals loonstroken, jaarrekening (indien client ondernemer is) en dergelijke.
  3. De omschrijving en kenmerken van de woning die jij zoekt inclusief de wijken en/of buurten.
  4. Als je de woning hebt aangekocht of hebt gevonden voor de huur bewaren wij: De omschrijving en kenmerken van jouw de gekochte of gehuurde woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  5. Overige informatie die je in kader van koop of huur aan ons verstrekt.
 1. Je laat je woning door Wij makelaardij taxeren wij bewaren van jou de volgende gegevens:
  1. Voornamen, achternaam, geb. datum, geb. plaats, geslacht, huwelijkse staat, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen.
  2. Het doel van taxatierapport
  3. De omschrijving en kenmerken van jouw te taxeren woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  4. Reden van verkoop (of verhuur), datum van aanmelding, periode dat de woning te koop heeft gestaan, reden van eventuele intrekking van de opdracht, transactie gegevens
  5. Overige informatie die je in kader van taxatie aan ons verstrekt.
  6. geslacht, huwelijkse staat, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen, kopie legitimatiebewijs (hierbij schermen wij jouw pasfoto en burgerservice nummer af), soort legitimatiebewijs, nummer van legitimatiebewijs, uitgifte datum legitimatiebewijs, plaats van uitgifte legitimatiebewijs.
  7. De omschrijving en kenmerken van jouw woning zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning, ingevulde gegevens in de vragenlijst en de lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  8. Reden van verkoop (of verhuur), datum van aanmelding, periode dat de woning te koop heeft gestaan, reden van eventuele intrekking van de opdracht en transactie gegevens.
  9. Overige informatie die je in kader van verkoop of verhuur aan ons verstrekt.
 1. Je vraagt een bezichtiging aan bij Wij Makelaardij voor het bezoeken van een woning. Hierbij bewaren wij van jouw de volgende gegevens
  1. Voornamen, achternaam, geslacht, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen.
  2. overige informatie die je aan Wij Makelaardij verstrekt.
 1. Wij makelaardij heeft opdracht gekregen om jouw woning voor iemand anders te taxeren.
  1. Voornamen, achternaam, geslacht, adres gegevens, telefoonnummer(s) en e-mail adressen.
  2. De omschrijving en kenmerken van jouw de taxeren woning, zoals vraagprijs, koopsom, het bouwjaar, de oppervlakte, indeling kadastrale gegevens, woz-waarde, foto van de woning, video van de woning, plattegronden van de woning, overige media van de woning, documenten van de woning. Ingevulde gegevens in de vragenlijst, lijst van zaken en/of overige ingevulde formulieren.
  3. overige informatie die je aan Wij Makelaardij
 1. Je stuurt Wij Makelaardij een email, laat je gegevens bij Wij Makelaardij achter via een website, per telefoon en/of andere vorm
  1. Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij jouw persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, andere berichten of de reden van het contact.
  2. overige informatie die je aan Wij Makelaardij
 1. Delen van persoonsgegevens
  1. Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.
  2. Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Gebruik van jouw gegevens:
  1. Wij gebruiken jouw gegevens voor het doel waarvoor jij jouw gegevens aan ons hebt verstrekt.
  2. Wij gebruiken jouw gegevens eventueel om informatie of nieuwsbrieven naar je toe te sturen met eventuele uitingen van partners van Wij Makelaardij.
  3. Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor kwaliteit onderzoek.
 1. Delen van Persoonsgegeven
  1. Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.
  2. Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of jij daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Beveiliging
  1. Wij zorgen dat jouw gegevens juist worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.
  2. Alle gegevens die je met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen. 
 2. Bewaar termijn
  • Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;
   1. Gegevens bewaartermijn
   2. Dossier opdracht minimaal 5 jaar
   3. Wwft minimaal 5 jaar
   4. Civiele bewaarplicht minimaal 7 jaar
   5. Fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar
   6. Beroepsaansprakelijkheid minimaal 7, maximaal 20 jaar
   7. Nieuwsbriefinschrijving tot het moment van uitschrijving
   8. Overige maximaal 2 jaar
 1. Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van informatie
  1. op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en beperking van de persoonsgegeven welke wij van je hebben.
  2. Je hebt het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij.
  3. Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kun je contact met ons opnemen via info@wijmakelaardij.nl . In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 1. Cookies
  1. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor bijvoorbeeld de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd.
 1. Klachten
  1. Voor klachten kunt u zich wenden tot Wij Makelaardij zelf of via info@wijmakelaardij.nl of 030 271 00 04 . of tot;
   1. VBO Makelaar
   2. Autoriteit Persoonsgegevens