Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: Het Belang van een Gezonde Woningmarkt

In de Troonrede van Prinsjesdag 2023 benadrukte Koning Willem-Alexander het cruciale belang van een gezonde woningmarkt voor de Nederlandse samenleving. Het demissionair kabinet en de volksvertegenwoordiging erkennen de verantwoordelijkheid om te werken aan beleidsterreinen die alle burgers raken, met speciale aandacht voor het bouwen van voldoende betaalbare woningen.

Hieronder staan enkele opvallende punten uit de Prinsjesdagplannen die gericht zijn op het versterken van de woningmarkt:

Betaalbare woningen
Het demissionair kabinet en de volksvertegenwoordiging dragen de verantwoordelijkheid om verder te werken aan beleidsterreinen die ons allen raken, zoals de bouw van voldoende woningen. Op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het kabinet de regie om samen met overheden, bouwers en corporaties meer betaalbare woningen te bouwen door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te bieden.

Middenhuur
In het verhaal van koning Willem-Alexander wordt ook aandacht besteed aan de middenhuurwoningen. Het kabinet werkt aan betere bescherming van huurders door regulering van de middenhuur. Dit is, zoals Koning Willem-Alexander aangeeft, van groot belang voor politieagenten, leraren, verpleegkundigen en anderen met een salaris rond het modale inkomen.

Doelstelling (2030)
Het kabinet heeft als doel om tot en met 2030 ongeveer 1 miljoen (981.000) woningen bij te laten bouwen. Daarvan moet tweederde betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. De gestegen bouwkosten en hypotheekrente maken deze opgave nog lastiger, en daarom heeft demissionair minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting al laten weten een dip te verwachten in de bouwproductie in 2024.

Nieuwe ronde woningbouwimpuls
Aan het einde van dit jaar begint de zesde ronde van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen hiermee onder andere sneller starten met bouwen of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Het kabinet reserveert hiervoor 300 miljoen euro.

Verhoging Startbouwimpuls
De regering verhoogt het subsidiebudget van de Startbouwimpuls van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. Deze financiële overheidssteun is bedoeld voor nieuwbouwprojecten die dreigen stil te vallen.

Conclusie
Prinsjesdag 2023 heeft een duidelijke boodschap overgebracht: het realiseren van een gezonde woningmarkt staat centraal in de toekomstplannen. Wij zijn van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan het woningtekort, zowel voor koop- als huurwoningen

Ook zien wij de plannen om de middenhuur te beschermen niet als een goed idee. Dit zorgt er momenteel voor dat veel huurwoningen door beleggers worden verkocht en dat er uiteindelijk veel minder huurwoningen beschikbaar zijn. Door deze bescherming zullen enkele huurders weliswaar een relatief lage huur hebben, maar de huurprijzen van de overige woningen die nog wel in de vrije sector vallen, zullen waarschijnlijk stijgen vanwege het tekort aan beschikbare huurwoningen.

Wij zijn van mening dat de overheid meer moet doen om de woningbouwproductie te verhogen, zowel voor huur- als koopwoningen. Helaas lijken ze momenteel niet genoeg actie te ondernemen. Hopelijk zal een nieuw kabinet hier wel plannen voor ontwikkelen.