delen van woonruimte 2023

Eenvoudiger delen van woonruimte in Utrecht vanaf juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt het delen van woonruimte in Utrecht makkelijker. Het college heeft besloten dat maximaal drie personen zonder vergunning een woonruimte mogen delen. Voorheen was een vergunning vereist bij drie personen. Deze maatregel is onderdeel van de huisvestingsverordening die het college ter besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het is een stap om bestaande woonruimte beter te benutten en komt overeen met de afspraken in het coalitieakkoord.

Wethouder Dennis de Vries (wonen) zegt: “We doen er alles aan om zoveel mogelijk woonruimte toe te voegen om de woningnood te verminderen. Enerzijds door het bijbouwen van nieuwe woningen, anderzijds door het zo goed mogelijk benutten van de woningen die we al hebben. Deze maatregel is daar een goed voorbeeld van.”

Later dit jaar zal er een uitgebreidere wijziging van de huisvestingsverordening volgen, die vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt. Dit mede als gevolg van nieuwe wetgeving. De huisvestingsverordening is een belangrijk instrument waarmee de gemeente Utrecht meer controle kan uitoefenen op de bescherming en benutting van de bestaande woningvoorraad. Het veranderen van de aanpak van de woningmarkt naar volkshuisvesting, waarbij de overheid een grotere rol speelt, is een van de belangrijkste thema’s van dit college.

Met deze nieuwe maatregel wil de gemeente Utrecht de beschikbare woonruimte efficiënter benutten en de dringende woningnood verlichten. Door maximaal drie personen toe te staan om zonder vergunning een woonruimte te delen, krijgen huurders meer flexibiliteit en wordt de overbelasting van de woningmarkt verminderd.

De huisvestingsverordening

De huisvestingsverordening speelt een cruciale rol bij het sturen en beheren van de woningvoorraad in Utrecht. De geplande wijzigingen in de verordening, die binnenkort van kracht worden, zullen meer controle en balans brengen in de bescherming en benutting van de woningvoorraad. Dit benadrukt de ambitie van de gemeente Utrecht om de overgang naar volkshuisvesting te bevorderen. Dit met een grotere rol voor de overheid.

Al met al is het delen van woonruimte zonder vergunning voor maximaal drie personen vanaf juli 2023 een belangrijke stap om de woningmarkt in Utrecht te verbeteren. Het benutten van bestaande woonruimte en de aankomende wijzigingen in de huisvestingsverordening zullen bijdragen aan het verminderen van de woningnood en het bieden van betaalbare huisvesting aan de inwoners van Utrecht. Heb je nog vragen na dit artikel? Neem dan gerust contact met ons op.