Prinsjesdag nieuwe begroting

Verandering Woningmarkt 2023

Op Prinsjesdag is de nieuwe begroting van 2023 kenbaar gemaakt. In de troonrede van Willem-Alexander benoemde de koning het volgende: “De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid. Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. De Nationale Woon- en Bouwagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De praktijk is weerbarstig, maar de urgentie is hoog en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. Samen met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector wil het kabinet die versnelling realiseren, inclusief de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden”

Graag lichten we toe wat er in 2023 gaat veranderen

Nieuwbouw

Het kabinet zet in op het realiseren van 900.000 woningen voor 2030. Hiervan moeten 600.000 woningen betaalbaar zijn; 350.000 midden-huurwoningen & betaalbare koopwoningen en 250.000 sociale huurwoningen. Het kabinet heeft hier budgetten beschikbaar voor gesteld en wilt het bouwtempo gaan verhogen door de doorlooptijd van plan tot realisatie te versnellen.

Prijsplafond energierekening

Er komt een prijsplafond voor de energierekening, in ieder geval per 1 januari 2023. Het kabinet streeft er echter naar om dit al per 1 november 2022 in te voeren. Met het invoeren van het prijsplafond zal de verlaging van de energiebelasting weer teruggaan naar het oude tarief.

Nationaal isolatieprogramma

Het kabinet maakt in 2023 & 2024 in totaal €300 miljoen euro vrij voor het nationaal isolatieprogramma. De BTW op zonnepanelen gaat van 21% naar 0% zodat particulieren dit niet meer hoeven terug te vragen van de belastingdienst. Lees hier meer over isoleren van jouw woning.

Huurverlaging sociale huurwoning

Huurders met een laag inkomen krijgen vanaf 1 juli 2023 huurverlaging. Gemiddeld gaat hun huur dan met € 57,- per maand omlaag. De huurverlaging geldt voor huurders met een sociale huurwoning, die een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben en meer dan € 550,- huur betalen. Daarnaast stijgt de huurtoeslag met circa € 17,-.

Overdrachtsbelasting beleggers

Woningbeleggers betalen in 2023 niet 8% overdrachtsbelasting, maar 10,1%. Dit geldt als u niet in de gekochte woning gaat wonen. Dit zal ook gaan gelden voor de aankoop van een vakantiewoning.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar, die voor het eerst een woning aankopen, betalen geen overdrachtsbelasting wanneer een woning voor maximaal € 400.000,- wordt aangekocht. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar € 440.000,-.

Jubelton wordt grotendeel afgeschaft

We schreven er al eerder over; per 1 januari 2023 wordt de belastingvrije schenking van € 106.671,- beperkt tot € 27.231,-. Per 1 januari 2024 vervalt de mogelijkheid om belastingvrij te schenken.

Wat nog onbekend is voor 2023

Op dit moment is het nog onbekend wat de nieuwe hypotheeknormen zullen worden. De verwachting is dat dit wordt aangescherpt. Daarnaast is het op dit moment ook nog niet bekend wat de nieuwe NHG grens gaat worden.