WOZ-waarde 2023

WOZ-waarde 2023 Utrecht en omgeving

De nieuwe WOZ-waarde 2023 van je woning is net bekend geworden. Zoals verwacht is de WOZ-waarden in Utrecht ten opzichte van 2022 gestegen. Gemiddeld is de WOZ-waarde 2023 in de gemeente Utrecht met 19% gestegen. Graag vertellen wij nog wat meer over de WOZ-waarde, waar deze voor gebruikt wordt, hoe deze wordt vastgesteld, hoe je bezwaar kunt maken en wat onze verwachting is voor 2024.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt als heffingsgrondslag voor het bepalen van verschillende belastingen en heffingen zoals:

  • de onroerendezaakbelasting;
  • de afvalstoffenheffing;
  • de rioolheffing;
  • de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait);
  • de vermogensbelasting;
  • de belasting op een schenking;
  • de erfbelasting.

Verder wordt de WOZ-waarde ook gebruikt in het puntensysteem voor huurwoningen in de sociale sector. De huurprijs van deze woningen wordt vastgesteld aan de hand van verschillende variabelen, waarvan de WOZ-waarde er één van is. Wil je een woning verhuren, check dan altijd de puntentelling van de huurcommissie.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast van alle woningen. Voor het belastingjaar 2023 hanteert de gemeente 1 januari 2022 als peildatum. Het vaststellen van de waarde gebeurt grotendeels door een geautomatiseerd proces. Taxateurs van de gemeente voeren een aantal gegevens in van de woningmarkt en kenmerken van het object. Software analyseert deze gegevens en stelt een WOZ-waarde vast. De taxateurs van de gemeente controleren de waarde en passen dit, indien nodig, aan voordat de WOZ-waarde definitief worden vastgesteld. Per woning wordt een taxatieverslag gemaakt met de gegevens waarop de gemeente zich baseert (o.a. woningen waarmee je woning wordt vergeleken). Dit taxatieverslag is digitaal op te vragen bij de BGHU (Belastingsamenwerking gemeente & hoogheemraadschap Utrecht). Hiervoor kun je met je DigiD inloggen op de website van de BGHU: www.bghu.nl

Stijging WOZ-waarde

Wij Makelaardij heeft zelf een onderzoek gedaan waarbij wij hebben gekeken wat de ontwikkeling is van de WOZ-waarde. Wij hebben 164 adressen bekeken en hieruit blijkt dat de WOZ-waarde met 19% is gestegen ten opzichte van 2022. Landelijk is de gemiddelde stijging 17% (bron: Vereniging Eigen Huis).  Volgens de waarderingskamer is de gemiddelde WOZ-waarde in Utrecht €392.000,-

Hoe kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van jouw woning? Dan kun je binnen 6 weken nadat de waarde kenbaar (dagtekening) is gemaakt, bezwaar indienen. Om de WOZ-waarde aan te laten passen door de gemeente zul je de gemeente moeten overtuigen dat de waarde niet klopt. Dit kun je vooral doen door je bezwaar te onderbouwen met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen ten tijde van de waardepeildatum. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan gemakkelijk en kosteloos via de website van de BGHU. Mocht je hulp willen met je bezwaar dan kunnen wij een bezwaarschrift voor je opstellen met vergelijkbare woningen of een taxatierapport voor je maken van je woning. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten daarvan zijn? Neem daarom gerust contact met ons op.

Mocht je bezwaar gehonoreerd worden dan kun je de gemaakte kosten of een deel daarvan declareren bij de gemeente. Dit is geregeld in de wet WOZ.

Verwachtingen WOZ-waarde 2024 in Utrecht

Doordat de verkoopprijs van de woning afgelopen jaar gedaald is verwachten wij dat de WOZ-waarde volgend jaar wat lager zal zijn dan dit jaar. Afgelopen jaar is de gemiddelde verkoopsom gedaald met 7,3%, dit zullen we volgend jaar terug moeten zien in de WOZ-waarde.

Mocht je vragen hebben over de WOZ-waarde neem gerust contact op met ons kantoor of laat je gegevens achter op onze contactpagina.