WOZ-waarde 2021 van je woning

WOZ-waarde Utrecht 2021

De nieuwe WOZ-waarde van je woning is net bekend geworden. Zoals verwacht zijn de WOZ-waarden in Utrecht ten opzichte van 2020 gestegen omdat de waarde van woningen de laatste jaren flink in de lift zit. Graag vertellen wij nog wat meer over de WOZ-waarde, waar deze voor gebruikt wordt, hoe deze wordt vastgesteld, hoe je bezwaar kunt maken en wat onze verwachting is voor 2022.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt als heffingsgrondslag voor het bepalen van verschillende belastingen en heffingen zoals:

  • de onroerend zaak belasting;
  • de afvalstoffenheffing;
  • de rioolheffing;
  • de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait);
  • de vermogensbelasting;
  • de belasting op een schenking;
  • de erfbelasting.

Verder wordt de WOZ-waarde ook gebruikt in het puntensysteem voor huurwoningen in de sociale sector. De huurprijs van deze woningen wordt vastgesteld aan de hand van verschillende variabelen, waarvan de WOZ-waarde er één van is. Wil je een woning verhuren, check dan altijd de puntentelling van de huurcommissie.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast van alle woningen. Voor het belastingjaar 2021 hanteert de gemeente 1 januari 2020 als peildatum. Het vaststellen van de waarde gebeurt grotendeels door een geautomatiseerd proces. Taxateurs van de gemeente voeren een aantal gegevens in van de woningmarkt en kenmerken van het object. Software analyseert deze gegevens en stelt een WOZ-waarde vast. De taxateurs van de gemeente controleren de waarde en passen dit, indien nodig, aan voordat de WOZ-waarde  definitief worden vastgesteld. Per woning wordt een taxatieverslag gemaakt met de gegevens waarop de gemeente zich baseert (o.a. de woningen waarmee je woning wordt vergeleken). Dit taxatieverslag is digitaal op te vragen bij de BGHU (Belastingsamenwerking gemeente & hoogheemraadschap Utrecht). Hiervoor kun je met je DigiD inloggen op de website van de BGHU: www.bghu.nl

Hoe kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ben je het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde dan kun je binnen 6 weken nadat de waarde kenbaar (dagtekening) is gemaakt bezwaar indienen. Om de WOZ-waarde aan te laten passen door de gemeente zul je de gemeente moeten overtuigen dat de waarde niet klopt. Dit kun je vooral doen door je bezwaar te onderbouwen met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen ten tijde van de waardepeildatum. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde kan gemakkelijk en kosteloos via de website van de BGHU. Mocht je hulp willen met je bezwaar dan kunnen wij een bezwaarschrift voor je opstellen met vergelijkbare woningen of een taxatierapport voor je maken van je woning. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten daarvan zijn? Neem daarom gerust contact met ons op.

Mocht je bezwaar gehonoreerd worden dan kun je de gemaakte kosten of een deel daarvan declareren bij de gemeente. Dit is geregeld in de wet WOZ.

Verwachtingen WOZ-waarde 2022 in Utrecht

Doordat de verkoopprijzen van woningen afgelopen jaar flink zijn gestegen, verwachten wij dat de WOZ-waarde als gevolg volgend jaar nog hoger zal liggen dan dit jaar. De waardepeildatum van volgend jaar is 1 januari 2021. In de WOZ-waarde van 2022 zal de stijging van de verkoopprijzen van afgelopen jaar (2020) terugkomen. Deze was gemiddeld circa 12% in Utrecht. Wij verwachten dat dit percentage ook voor de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde gaat gelden.

Mocht je vragen hebben over de WOZ-waarde neem gerust contact op met ons kantoor of laat je gegevens achter op onze contactpagina.