Wat verandert er in 2020 op de woningmarkt?

2020 zal naar verwachting weer een jaar zijn waarbij de prijzen van woningen gaan stijgen, de hypotheekrentes laag blijven en de krapte van het beschikbaar woningaanbod aanhoudt. Maar wat gebeurt er nog meer? En gaan de prijzen komend jaar net zo hard stijgen als de laatste jaren? Graag vertelt Wij Makelaardij hoe wij tegen 2020 aankijken. De veranderingen in 2020 op een rijtje.

  1. De overheid wil het makkelijker maken voor starters op de woningmarkt
   Hoe de overheid dit precies wil gaan doen, is onduidelijk. Maar de geruchten gaan dat de overheid wellicht de overdrachtsbelasting wil afschaffen voor starters op de woningmarkt, zelfbewoningsplicht wil invoeren voor kopers van woningen en/of het voor beleggers moeilijker wil maken om starterswoningen te kopen.
  1. Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt
   In 2020 zal het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld worden, afgebouwd met 3%. Met de daling van 3% komt het percentage waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken op 46%. Uiteindelijk zal dit verder worden afgebouwd tot 37% in 2023.
  1. Stijging WOZ-waarde
   De waardepeildatum die geldt voor de WOZ-waarde van 2020 is 1 januari 2019. Volgens de waarderingskamer waarderingskamer zal de WOZ-waarde in 2020 in Nederland met gemiddeld 8% tot 10 %  stijgen. Wij verwachten echter dat deze stijging in Utrecht nog wat hoger wordt aangezien volgens de Utrecht-monitor de gemiddelde prijsstijging in 2018 12% was.
  1. NHG kostengrens wordt verhoogd
   De kostengrens van NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hypotheek wordt verhoogd van €290.000,- k.k. naar €310.000,- k.k.

Prijsstijging in 2020?

De economen van de ABN AMRO verwacht een landelijk gemiddelde prijsstijging van 3% en van de Rabobank 4,5%. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met de lage hypotheekrentestand, maar vooral ook door een tekort aan beschikbare woningen. Hier heeft televisieprogramma Radar recent nog aandacht aan besteed.

Aan de andere kant zien wij dat de betaalbaarheid van woningen de prijsstijging afremt omdat het kopen van een woning in Utrecht voor steeds meer mensen niet meer haalbaar is en de loonstijging achterblijft op de prijsstijgingen van woningen.

Het CBS heeft gepubliceerd dat de prijsstijging in het 3e kwartaal van 2019 in Utrecht met 8,5% het hoogst was. Gemiddeld was de prijsstijging in Nederland 6,3%. De hoge prijsstijging in Utrecht heeft onder andere te maken met de enorme groei van Utrecht. Ook komend jaar zal de stad Utrecht verder en harder groeien dan andere grote steden. De nieuwbouw in Utrecht blijft achterlopen t.o.v. de vraag waardoor er een groter tekort zal ontstaan. Wij verwachten dat de Utrechtse woningen komend jaar wederom met meer dan het landelijke gemiddelde blijft stijgen maar wel lager zal uitpakken dan de afgelopen jaren.